Rapportage

Na de interactieve sessie ontvangt u een uitgebreid rapport met de resultaten waaronder:

  • foto’s van de gebouwde concepten
  • samenvatting van de functies, vloeroppervlakken
  • schematische opzet van de plattegrond
  • overzicht bouwkosten
  • aanbevelingen

Na de bespreking van de rapportage is het proces van CONCEPT4SCHOOL afgerond. 
Indien gewenst kunnen wij u ook in het vervolgtraject begeleiden.