Wat is Concept4School

CONCEPT4SCHOOL leidt u door het hele proces van het ontwikkelen van een schoolgebouw. Van initiatief tot en met (structuur) ontwerp, wat een goede basis vormt voor het architectonisch ontwerp.

U krijgt nieuwe ideeën en inzichten voor het gebruik van bestaande en/of nieuwe gebouwen en de mogelijkheden van een locatie.

CONCEPT4SCHOOL is creatief en inspirerend. Het leidt in korte tijd tot verrassende resultaten. 
Door de gezamenlijke aanpak van de stakeholders wordt bovendien draagvlak gecreëerd en ontstaat respect voor elkaars belangen en ideeën.