Hoe werkt het

Centraal in het concept staat een workshop. In een workshop worden op een satellietfoto op schaal uitgekiende en uitwisselbare modules (blokjes) geplaatst, waardoor u inzicht krijgt in de mogelijkheden van een locatie of gebouw.
Tijdens de workshop gaan alle stakeholders/betrokkenen met elkaar aan de slag om diverse schoolconcepten te realiseren. Door de interactie en samenwerking van de verschillende deelnemers ontstaat inzicht in en draagvlak voor, de verschillende concepten.

Berekeningen van CONCEPT4SCHOOL over de investeringskosten zijn direct gekoppeld aan de modules.

U ontvangt na afloop een uitgebreide rapportage van de workshop, de concepten, de toegepaste modules en overzichten van de kosten.