Berekening

De modules zijn gekoppeld aan een database met uitgebreide informatie. Hierdoor kan er ook een evaluatie gemaakt worden op kwantitatieve aspecten. Na bespreking van voor- en nadelen kunnen de concepten weer worden bijgesteld.

Dit betreft bijvoorbeeld: investeringskosten, bebouwd oppervlak, benodigde parkeerplaatsen, etc.