Modules

De modules zijn een schematische weergave van een mogelijke plattegrond van bijvoorbeeld een klaslokaal, personeelsruimte of leerplein.

De vorm van de basismodule is geen beperking voor de vormgeving van het gebouw.
De architectonische uitwerking kan leiden tot een afwijkende vorm, bijvoorbeeld een hoekverdraaiïng of een gebogen gevel.